Vins / Vinos (Bilingüe)

VINS BLANCS / VINOS BLANCOS

D.O. PENEDÈS: Blanc Gorner 2012 (Giró del Gonrer)

- Varietats: 45% Xarel·lo, 35% Macabeu, 5% Parellada i 15% Chardonnay. Nota de Tast: Vi transparent, de color grogós amb matisos verds, tonalitat viva i limpidesa absoluta. Aroma límpid (Clar, pur, d’una transparència perfecta), afruitat i delicat. Sabor afruitat, fresc i agradable, amb cos i personalitat.
- Vino transparente de color pajizo con matices verdes, tonalidad viva y límpidez absoluta. Aroma límpido (Limpio, puro, sin mancha), afrutado y delicado. Sabor afrutado fresco y agradable con cuerpo y personalidad.

 D.O. RUEDA: Verdejo - La Charla – Vinos del Paseante

- Varietats: Verdejo 100%. Nota de Tast: Expressiu aroma de fruita blanca – pera o meló – acompanyat de caràcter tropical – maracujà mango – i lleugeres notes de frescor verd-anisat. Entrada suau i fresca, amb pas en boca untuós que s’equilibra amb l’acidesa ben integrada i un final persistent.
- Variedades: Verdejo 100%. Nota de cata: Expresivo aroma de fruta blanca -pera o melón-, acompañados de carácter tropical -maracuyá, mango- y ligeras notas de frescor verde-anisado. Entrada suave y fresca, con un paso por boca untuoso que se equilibra con una acidez bien integrada y un final persistente.

D.O. CAVA (PENEDES): Giró de Gorner (Brut Reserva)

- Varietats: 50% Macabeo, 30% Xarel·lo i 20% Parellada. Elaboració per extracció suau del most de flor. La fermentació fou molt lenta i seguida d’un envelliment de 2 anys mínim. Nota de Tast: Color pàl·lid, cristal·lí amb lleus tonalitats veroses. Bombolles fines i delicades. Aroma elegant i fresc. En boca persisteix viu i equilibrat, suau i afruitat.
- Variedades: 50% Macabeo, 30% Xarel·lo y 20% Parellada. Elaboración por extracción suave del mosto de flor. La fermentación tuvo lugar muy lentamente y un posterior tiempo de crianza de 2 años mínimo. Nota de cata: Color pálido, cristalino con reflejos verdes de intensidad débil. Finas y delicadas burbujas. Aroma elegante y fresco. En boca persiste vivo y equilibrado, suave y afrutado.

VINS ROSATS / VINOS ROSADOS:

D.O. PENEDÉS: Pere Olivella Galimany Rosat

- Varietats: Cabernet Sauvingnon 100%. Nota de Cata: Color vermell maduixa i matisos encerats. Intensitat aromàtica molt alta, complexa, amb notes de fruits vermells (gerds, maduixes i fruits del bosc) perfectament combinat amb tons florals. Molt agradable. En boca te volum i untuositat, records de fruits vermells (maduixa), amb bona acidesa que li aporta frescor.
- Variedades: Cabernet Sauvignon 100%. Color rojo fresa y matices cerados. Intensidad aromática muy alta, compleja, con notas de fruta roja (frambuesa, fresa y frutas del bosque) perfectamente combinadas con tonos florales. Muy agradable. En boca tiene volumen y untuosidad, recuerdos a fruta roja (fresa), con buena acidez que le aporta frescura.

 

VINS NEGRES / VINOS TINTOS:

D.O. COSTERS DEL SEGRE: Alges

- Varietats: Ull de Llebre, Garnatxa i Syrah. Nota de Tast: Potent, equilibrat i afruitat, s’expressa en nas com a pura fruita, abrigallada per una lleugera fusta que ho fa elegant i subtil.
- Variedades: Tempranillo, Garnacha y Syrah. Nota de Cata: Potente, equilibrado y afrutado, se expresa en nariz como pura fruta, arropada por una ligera madera que lo hace elegante y sutil.

 D.O. MONTSANT: El Pispa – Vinos del Paseante

- Varietats: Garnatxa 100%. Nota de Tast: Picota amb reflexos grana. Fruita madura, tocs minerals i notes de torrefacció ben integrades. En boca es viu, gustos i equilibrat. En beure’l deixa un record fresc, afruitat que se’n gaudeix llargament.
- Variedades: Garnacha 100%. Nota de Cata: Picota con reflejos granates. Fruta madura, toques minerales y notas de torrefacción bien integradas. En boca es vivo, sabroso y equilibrado. Deja a su paso un recuerdo fresco, frutal, que se disfruta largamente.

 D.O. PLA DEL BAGES: Bernat Oller

-  Varietats: Merlot 100%. Nota de Tast: Color cirera, capa ben coberta i matisos grana. Aroma net franc i complex destacant els fruits vermells i un elegant fons de vainilla, cafè, cedre i espècies. En boca es fresc i afruitat amb l’acidesa ben equilibrada amb l’alcohol i els tanins. Envellit mes de 2 mesos en barrils de roure francès d’Allier, Tronçais i Nevers i un mínim de 12 mesos en ampolla.
- Variedades: Merlot 100%. Nota de cata. Color rojo cereza de capa media bien cubierta de matices granates. Aroma limpio, franco y muy complejo, en el que destaca la fruta roja sobre un elegante fondo de vainilla, café, cedro y especias. En boca es fresco y afrutado, con una acidez muy bien equilibrada con alcohol y los taninos. Envejecimiento: 2 meses en barricas de roble francés d’Allier, Tronçais y Nevers y un mínimo de 12 meses en botella.

 D.O.C. RIOJA: La Pelea – Vinos del Paseante

- Varietats: Ull de llebre 100%. Nota de Tast: Aspecte: Intens, picota, amb tons violats. Nas: Moltes flors silvestres com mirtils i violetes. En agitar la copa emanen els fruits vermells madurs. Fres i intens. Boca: Gran volum, generós, estructurat i amb tanins rodons. Una gran quantitat de fruits vermells envaeixen el paladar i es combinen perfectament amb les notes especiades i subtils que aporta el barril de fusta.
- Variedades: Tempranillo 100% . Nota de cata: Aspecto: Intenso, picota, con matices violáceos. Nariz: Muchas flores silvestres como los mirtilos y las violetas. Al agitar la copa, salen los frutos rojos maduros. Fresco e intenso. Boca: De gran volumen, generoso, estructurado y con taninos redondos. Una gran cantidad de frutas rojas abruman el paladar y se combinan perfectamente con las notas especiadas y sutiles que la barrica aporta.

 D.O. PENEDÉS: Pere Olivella Galimany negre

- Varietats: Ull de Llebre i Merlot. Nota de Tast: marcades notes florals silvestres, es intens, amb fruita negra (mores) molt agradable. En boca ofereix una entrada molt suau, llaminer, de pas en boca lleuger, fresc i bon final.
- Variedades: Tempranillo y Merlot. Nota de Cata: marcadas notas florales silvestres, es intenso, con fruta negra (moras) muy agradable. En boca tiene una entrada muy suave, goloso, con un paso por boca ligero, fresco y buen final.

 

Los comentarios están cerrados.